dotyczący otwarcia przedszkoli publicznych

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Rząd poinformował nas, że od 6 maja 2020r. istnieje możliwość otwarcia przedszkoli. Ostateczną decyzję w tym zakresie pozostawił jednak samorządom. Główny Inspektor Sanitarny 30 kwietnia 2020r. opublikował szczegółowe wytyczne co do opieki w żłobkach i przedszkolach. Po szczegółowej analizie tych wytycznych, niestety nie jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie przygotować naszych placówek przedszkolnych do otwarcia.
W trosce o zdrowie dzieci uczęszczających do gminnych przedszkoli, ich rodziców oraz pracowników oświaty opracowujemy obecnie bezpieczny plan powrotu dzieci do naszych przedszkoli. Placówki zostaną uruchomione wówczas, kiedy będą na to w pełni przygotowane, nie wcześniej jednak niż 25 maja br. Naszym najwyższym celem jest bezpieczna organizacja pracy placówek przedszkolnych w okresie pandemii i troska o zdrowie i życie dzieci oraz ich opiekunów. O terminie ponownego otwarcia przedszkoli poinformuję Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem.


Kłodawa, 05.05.2020r.

Wójt Gminy Kłodawa
/-/ Anna Mołodciak

Dnia 18 maja obchodzimy 100 urodziny Jana Pawła II (1920 – 2005). Proszę Rodziców o odczytanie naszym KOCHANYM WYCHOWANKOM krótkiej informacji o tym, jak wiele w życiu Karola Wojtyły znaczyły dzieci.

01

Jan Paweł II zawsze był Papieżem dzieci. Po wyborze na Biskupa Rzymu nic nie musiał zmieniać, ani niczego udawać. Bo dzieci zawsze do Niego lgnęły, a On zawsze znajdował z nimi wspólny język.

W ostatnich dniach zostały nam przekazane maseczki ochronne do wykorzystania przez pracowników przedszkola i dzieci, które poza placówką także są zobowiązane do ich używania. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Wójt Annie Mołodciak i Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Różankach za pamięć i okazane wsparcie.

(-) Joanna Grymuza
dyrektor przedszkola

w Publicznym Przedszkolu w Wojcieszycach
z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach
w roku szkolnym 2019/2020

 

zolty talerz 1 300x Kulczyk Fundation

 

O programie

„Żółty Talerz” to program wsparcia systemu żywienia dzieci stworzony przez Kulczyk Foundation poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym. Program realizowany jest przy współudziale największych polskich organizacji pozarządowych:

  • Caritas diecezjalnymi,
  • Polskim Czerwonym Krzyżem,
  • SOS Wioskami Dziecięcymi,
  • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,

a także placówkami szkolnymi i przedszkolnymi.

Drodzy Rodzice, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę w prowadzeniu zdalnego nauczania. W dalszym ciągu będziemy przedstawiać Państwu na naszej stronie internetowej propozycje codziennej aktywności dziecka w różnych obszarach jego rozwoju. W ramach przypomnienia informuję, iż materiały przygotowane do pracy z dzieckiem w domu, znajdziecie Państwo w zakładce „DOMOWE PRZYGODY”.

Przedłużono zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych do dnia 26 kwietnia 2020 r. Zaraz po Świętach Wielkiej Nocy w ramach zdalnego nauczania, będziemy nadal przedstawiać Państwu na naszej stronie internetowej propozycje codziennej aktywności dziecka.

(-) Joanna Grymuza
dyrektor przedszkola

Na naszej stronie internetowej powstała zakładka „DOMOWE PRZYGODY”, w której znajdują się propozycje aktywności dziecka do wykorzystania w domu. Jesteśmy wdzięczne za każde życzliwe słowo i dostrzeżenie trudu naszej pracy. Liczne zdjęcia przedstawiające twórczość naszych przedszkolaków utwierdzają nas w słuszności podjętych działań. Zdajemy sobie sprawę z tego, że również Państwo, tak jak i my, stanęliśmy przed nieoczekiwanymi wyzwaniami. Pragniemy więc podkreślić, że naszym zadaniem określonym w rozporządzeniu MEN jest organizacja zdalnego nauczania. Tak więc systematycznie będziemy publikować materiały stanowiące jedynie propozycje dziennej aktywności dziecka. Naszym przedszkolakom i ich bliskim życzymy zdrowia, uśmiechu i wytrwałości w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Z pozdrowieniami
dyrekcja i grono pedagogiczne przedszkola

 galeria 01

Przesyłane przez rodziców materiały potwierdzające pracę dzieci w ramach „DOMOWYCH PRZYGÓD”, za które serdecznie dziękujemy.