Dnia 28 sierpnia 2020 r. (piątek) podczas narady dyrektorów placówek oświatowych, organizowanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, pracownik SANEPIDU przedstawił sprecyzowane stanowisko dotyczące możliwości używania w salach zajęć dywanów i wykładzin. Wyrażono zgodę z jednoczesnym określeniem wytycznych co do zachowania higieny i dezynfekcji.