ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTAMI TAŃCA:

Oddział Wojcieszyce:

Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach ustaliła, iż składka na Radę Rodziców w r. szk. 2018/2019 wynosić będzie 35 zł od rodziny.

Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu na r. szk. 2018/2019 wynosi 35 zł.

  • 6:30 - 15:30    oddział Wojcieszyce
  • 6:30 - 16:00    oddział Różanki

 Prezydium Rady Rodziców:

  • Sylwia Kwiatkowska - Przewodnicząca
  • Grzegorz Mikołajczuk - Z-ca Przewodniczącego
  • Michalina Zalewska - Skarbnik (oddz. Wojcieszyce)
  • Aneta Jahołkowska - Skarbnik (oddz. Różanki)
  • Natalia Stefańska - Sekretarz

 

Regulamin Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach