Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach ustaliła, iż składka na Radę Rodziców w r. szk. 2019/2020 wynosić będzie od rodziny:

  • 30 zł na I semestr (wpłaty do 30 września 2019)
  • 30 zł na II semestr (wpłaty do 27 stycznia 2020)

Wpłaty przyjmowane będą tylko u wychowawców grup.

Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu na r. szk. 2019/2020 wynosi 35 zł.