• DYREKTOR:
  mgr Joanna Grymuza

 • NAUCZYCIELE:
  mgr Elżbieta Banicka
  mgr Anna Stasiak - Sprawka
  mgr Ewa Jurgowiak
  mgr Alina Żołędziejewska
  mgr Danuta Nawrocka
  mgr Karolina Kowalik
  mgr Małgorzata Jacewicz
  mgr Zofia Rozwadowska
  lic. Marta Kaźmierczak

 • PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:
  mgr Wioletta Prokopowicz - główna księgowa
  Izabela Głodek - intendent (oddział Różanki)
  Katarzyna Stasiak - intendent (oddział Wojcieszyce)
  Halina Honkisz - kucharz (oddział Różanki)
  Alina Potapczuk - kucharz (oddział Wojcieszyce)
  Małgorzata Motyk - pracownik obsługi (oddział Różanki)
  Laura Banaszkiewicz - pracownik obsługi (oddział Różanki)
  Bernadeta Fórmaniak - pracownik obsługi (oddział Wojcieszyce)
  Edyta Markiewicz - zastępstwo
  Małgorzata Kuczyńska - pracownik obsługi (oddział Wojcieszyce)
  Anna Brygier – pracownik obsługi (oddział Różanki)