Zgodnie z Zarządzeniem Nr W/5/2018 Wójta Gminy Kłodawa z dnia 31.01.2018 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach rozpocznie się 01 marca 2018 r.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji oraz dokumenty do pobrania, umieszczone są w zakładce REKRUTACJA i na tablicy ogłoszeń w obu oddziałach przedszkolnych.

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, którego organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa w roku szkolnym 2018/2019 wraz z dokumentami należy dostarczyć do intendenta właściwego oddziału przedszkolnego w terminie od 01 do 16 marca 2018 r.
  • Deklarację kontynuacji edukacji w placówce przedszkolnej należy dostarczyć do intendenta właściwego oddziału przedszkolnego w terminie od 01 do 09 marca 2018 r.

(Pobranie deklaracji i wniosku u intendenta przedszkola będzie możliwe od dnia 28 lutego 2018 r.)