Miesiącem, w którym będzie pełniony dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu (dla dzieci z terenu gminy Kłodawa), jest w tym roku LIPIEC. W miesiącu sierpniu pracuje przedszkole w Kłodawie. Jeśli nie będą wprowadzone dodatkowe przepisy mówiące o konieczności zastosowania jakichkolwiek obostrzeń ze względu na COVID 19, organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych będzie miała miejsce w Różankach. Karty zapisu na dyżur wakacyjny w lipcu należy składać w sekretariacie oddziału przedszkolnego w Wojcieszycach i w Różankach w dniach od 04 maja 2021 r. do 07 czerwca 2021 r. Wnioski dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Karty zapisu są do pobrania na stronie internetowej oraz u intendentów przedszkola.

KARTA WAKACYJNA