Nasze przedszkolaki - i te najmłodsze i trochę starsze, godnie reprezentują swoje przedszkole na wielu uroczystościach lokalnych i gminnych. Uświetniają również swoimi występami spotkania sołeckie. Dnia 7 października zaproszeni zostaliśmy na Dzień Seniora w Rybakowie. Spotkanie połączono z przekazaniem sprzętu technicznego dla OSP Rybakowo. Reprezentanci „Wesołej Gromady”, ubrani w strażackie mundury: Julia Pawlak, Olek Pawlak, Wojtek Stefański, Maciek Soroka i Krzyś Owczarek, przywitali zebranych Seniorów wierszem i piosenką.

Występ był bardzo udany, a dzieci obdarowane słodkościami z uśmiechem pozowały do zdjęć.

 

 

GALERIA FOTO