1. Powitanie, określenie swojego nastroju przy pomocy obrazka, który malują dzieci.
2. Zabawa „Lustro”. Dziecko i rodzic siedzą na dywanie naprzeciwko siebie. Rodzic wykonuje miny, gesty, zadaniem dziecka jest naśladowanie. Potem następuje zamiana ról – dziecko pokazuje, a rodzic naśladuje.
3. Zaśpiewanie piosenki utrwalającej różnicowanie stron: prawa, lewa.

 

 

4. Zabawa „blisko-daleko”. Dziecko wybiera jedną zabawkę. Rodzic zakrywa oczy dziecku

i chowa w zabawkę. Dziecko musi ją odnaleźć, rodzic naprowadza dziecko słowami „blisko” lub „daleko”. Po odnalezieniu ukrytego przedmiotu, dochodzi do zamiany ról.
5. Rodzic pokazuje ilustrację związaną z zainteresowaniami dziecka. Na ilustracji powinno się znajdować kilka elementów.
Zadaniem dziecka jest opowiadanie, co widzi na ilustracji. Rodzic może zadawać pytania, aby pomóc dziecku. Ważne, aby zwrócić uwagę nie tylko na nazywanie poszczególnych elementów obrazka, ale też ich ułożenie względem siebie.
6. Rysowanie pod dyktando – prosty obrazek np. dom, kwiat, drzewo. Rodzic podaje instrukcje, które pomagają narysować dziecku obrazek.
7. „Gdzie jest kot?” Rodzic układa pluszowego kota w różnych konfiguracjach z pudełkiem: na, w, pod, za, nad. Za każdym razem pyta : Gdzie jest kot? Zadaniem dziecka jest odpowiadanie krótkim zdaniem np. „Kot jest w pudełku”. Następnie rodzic wydaje dziecku polecenia: „Połóż kota...” i podaje różne ułożenia zabawki i pudełka. Zadaniem dziecka jest wykonanie polecenia zgodnie z instrukcją rodzica.
8. Masaż piłeczkami. Dziecko leży na brzuchu z zamkniętymi oczyma. Rodzic dotyka piłeczkami rąk, pleców, szyi. Dziecko nazywa część ciała, która jest masowana.