Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach ustaliła, iż składka na Radę Rodziców w r. szk. 2020/2021 wynosić będzie od rodziny:

  • 30 zł na I semestr (wpłaty do 15 października 2020)
  • 30 zł na II semestr (wpłaty do 15 lutego 2021)

Wpłaty przyjmowane będą tylko u wychowawców grup.


Ubezpieczenie dziecka (dobrowolne) w przedszkolu na r. szk. 2020/2021 wynosi 36 zł.