Najmłodsze przedszkolaki z Różanek powitanie wiosny rozpoczęły od zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych i aktorskich. Dzieci bardzo się starały, aby przedstawienie wyszło jak najlepiej.