Temat dnia: Powitanie lata.
Cel: utrwalanie nazw oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku.
Grupa: 3/4-latków.

1. Rozwiązywanie zagadek obrazkowych (załącznik – pory roku). Dziecko zastanawia się, jaka była pora roku, kiedy rozpoczynało przedszkole we wrześniu, a jaka pora roku będzie, kiedy przyjdzie czas wyjazdu na wakacje.
Rozwiązywanie zagadek:

Na drzewach liście kolorowe.
W sadzie owoce zdrowe.
W spiżarni różne zapasy,
na trudne zimowe czasy. (jesień)

Temat: Wakacje z uśmiechem
Cel główny: poznawanie właściwych form zachowania,
Grupa: 3/4latki

1. Wycieczka do krainy życzliwości – zabawy dydaktyczne inspirowane wierszem Iwony Fabiszewskiej „Uprzejmość”. Rodzic czyta wiersz:

Na piaszczystej plaży
Zuzia zamek buduje.
Nagle Krzyś piłką rzuca
i cały zamek psuje.
Potem szybko podbiega,
piłkę z piachu wyjmuje,
a tym, że zamek zniszczył
wcale się nie przejmuje.
Jednak mama to widzi,
woła Krzysia do siebie.
– Czemu nie przeprosiłeś?
Wstyd mi Krzysiu za ciebie.

Rozmowa na temat wiersza.
Rodzic zadaje pytania:
− Co robiła Zuzia na plaży?
− Co zrobił Krzyś?
− Jak zachował się Krzyś po zniszczeniu zamku?
− Dlaczego mamie było wstyd za Krzysia? 

Temat dnia: Wakacje w lesie.
Cel: rozwijanie umiejętności liczenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę ostatniego liczebnika.
Grupa: 3/4-latków.

1. Rodzic zaprasza dziecko na wycieczkę do lasu, gdzie rosną bardzo smaczne jagody i poziomki. Dziecko improwizuje ruchem: maszeruje, kierując się w stronę lasu, przedziera się przez gęste zarośla – odgarnia gałęzie, zatrzymuje się – słucha śpiewu ptaków, pokonuje przeszkody np. czołga się pod nisko położonymi gałęziami, zatrzymuje się i wdycha leśne powietrze – wciąga powietrze nosem, a wydycha ustami, przeskakuje przez kamienie, dochodzi do leśnej polany.

 

Temat: Bezpieczne wakacje.
Cel główny: uświadamianie niebezpieczeństw w miejscach wakacyjnego wypoczynku,
Grupa: 3/4latki

1. Składanie w całość obrazka przedstawiającego różne miejsca letniego wypoczynku według wzoru. Obrazki lub zdjęcia przedstawiające różne miejsca letniego wypoczynku np. morze, las, góry, wieś, miasto. (załącznik – letni wypoczynek)
Rodzic układa na stole obrazki przedstawiające różne miejsca letniego wypoczynku. Dziecko podaje ich nazwy. Następnie Rodzic wręcza dziecku takie same obrazki, ale przecięte na kilka części. Dziecko, przyglądając się wzorowi, składa obrazek w całość.
Zastanawia się, jaką czynność w tym miejscu lubi wykonywać najchętniej.

Temat dnia: Pożegnanie z zabawkami.
Cel: poszerzenie doświadczeń plastycznych.
Grupa: 3/4 latków.

1. „Słyszę, rozumiem, zapamiętuje”- ustawienie zabawek zgodnie z instrukcją.
Do zabawy potrzebujemy 3 rożne zabawki. Dziecko wymienia nazwy zabawek, dzieląc wyraz na sylaby. Następnie rodzic wymienia nazwy zabawek w zmienionej kolejności, a dziecko ustawia zabawki w odpowiedni sposób. Pokazujemy dziecku kierunek ustawienia zabawek (od lewej do prawej strony). Jest to dobre ćwiczenie przygotowujące do pisania. Można zwiększyć liczbę zabawek, jeśli dzieci będą dobrze sobie radziły z tym zadaniem.

2. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Bieg brzegiem morza”.
Dziecko porusza się w różnych kierunkach przy piosence „Gdzieś w głębinach morskich fal”- biegając po piaszczystej, nadmorskiej plaży. Na przerwę w muzyce staje na jednej nodze i naśladuje czyszczenie z piasku stóp- naprzemiennie jednej i drugiej.

 

Temat dnia: Dbam o czystość.
Cel: kształtowanie nawyków higienicznych.
Grupa: 3/4 latków.

1. Posłuchaj piosenki „Higiena”.

Odpowiedz na pytania:
- o czym jest piosenka?
- co robimy po jedzeniu?
- jakie części ciała myjemy gąbką?
- co robimy po zabawie?

Temat: Nie ufam obcym
Cel główny: rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń.
Grupa: 3/4latki

1. Słuchanie baśni „O wilku i siedmiu koźlątkach”. Rozmowa na temat baśni.
Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat baśni. Zadaje pytania, np.:
− O co mama koza prosiła swoje dzieci?
− W jaki sposób wilk oszukał koźlęta?
− Co zrobiła mama koza?
− Jak inaczej mogła skończyć się ta baśń?
− Co zrobiłyby/abyś na miejscu koźląt?
Rodzic nawiązuje do codziennych sytuacji, w których mogą znaleźć się dzieci. Przypomina o zachowaniu ostrożności w kontakcie z obcymi osobami.

 

1. Przywitanie się przy piosence: ,,Rączkę mi daj”.

 

Temat dnia: Zdrowe produkty.
Cel: Utrwalanie podstawowych zasad zdrowego odżywiania.
Grupa: 3/4-latków.

1. Słuchanie wiersza I. Salach „Zdrowie”.

Wszystkie dzieci chcą być zdrowe
wiosną, latem czy jesienią
i dlatego o tej porze
witaminy sobie cenią.
Tomek zjada liść sałaty,
jabłko chrupie mała Ania,
a rzodkiewki i ogórki
na surówkę potnie Hania.
Grześ surówkę palcem trąca,
wcale miska go nie nęci.
Zjadaj, Grzesiu, będziesz zdrowy,
trzeba tylko trochę chęci.
Zjedz surówkę, to urośniesz
– ale Grzesio robi miny
i nie wierzy, że w tej misce
siedzą same witaminy.

Temat: Z wizytą u lekarza
Cel główny: wskazywanie prawidłowych zachowań w dbaniu o własne zdrowie.
Grupa: 3/4latki

1. Swobodne wypowiedzi dziecka na temat własnych doświadczeń związanych z wizytą u lekarza. Zdjęcie przedstawiające przychodnię lekarską oraz lekarza przy pracy (załącznik – przychodnia lekarska, lekarz przy pracy).
Rodzic pokazuje dziecku duże zdjęcie przedstawiającą przychodnię lekarską oraz lekarza przy pracy. Dziecko wypowiada się na temat swoich doświadczeń związanych z wizytą u lekarza. Wymienia po kolei czynności, które należy wykonać przed wizytą lekarską, w trakcie wizyty i po niej (np.: rejestracja, spokojne oczekiwanie na wezwanie przez lekarza, wejście do gabinetu, wykonywanie poleceń lekarza, opanowanie lęku, uważne słuchanie zaleceń). Zwraca uwagę na strój i narzędzia używane przez lekarza. Nazywa je (z ewentualną pomocą Rodzica).