Temat: Wakacje nad morzem.
Cel główny: poznawanie różnych środowisk przyrodniczych,
Grupa: 3/4latki

1. „Nad morzem” – rozmowa przy obrazku.
• Odgadywanie treści obrazka. Obrazek lub zdjęcie przedstawiające nadmorski krajobraz (załącznik - morze), pięć kawałków szarego papieru (takiej wielkości, aby przykryły obrazek) z narysowanymi na nich sylwetami słoneczek od 1 do 5.
Rodzic pokazuje obrazek, przedstawiający nadmorski krajobraz, który przykryty jest pięcioma kawałkami szarego papieru. Na każdym kawałku papieru narysowana jest inna liczba słoneczek (od 1 do 5). Dziecko kolejno wymienia dowolną liczbę i z pomocą Rodzica odsłania odpowiedni fragment obrazka. Próbuje odgadnąć, co jest przedstawione na obrazku.
• Opisywanie nadmorskiego krajobrazu. Określanie cech morza.
Rodzic prosi, aby dziecko przyjrzało się dokładnie obrazkowi, który odkryło i opowiedziało o nim. Następnie pyta:
- Jakie jest według Ciebie morze?
Dziecko opisuje morze jednym słowem np. głębokie, niebieskie, szerokie, piękne, niebezpieczne, tajemnicze itp.
Następnie pyta:
- Czym morze różni się od rzeki lub od jeziora? (aby ułatwić porównanie można pokazać obrazek przedstawiający krajobraz nad rzeką lub jeziorem - załącznik - rzeka, jezioro).
- Jaki smak ma woda morska?
- Dlaczego morze jest słone? Rodzic wyjaśnia dziecku tajemnice słonego smaku wody morskiej.
Na dnie mórz i oceanów znajdują się pasma skał. Zbudowane są one z różnych minerałów, z których niektóre są bardzo słone. Woda morska rozpuszcza skały. Wtedy sól dostaje się do morza. Na dnie mórz i oceanów znajdują się również wulkany, które wybuchają. Wydobywa się z nich lawa zwiększająca zasolenie wody. Najbardziej słonym morzem jest Morze Martwe. Jest ono tak słone, że nie mogą w nim żyć żadne rośliny i zwierzęta. Gdybyśmy chcieli się w nim wykąpać, to nawet jeśli nie potrafimy pływać, utrzymamy się na wodzie.

 

2. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Morskie fale”.
Dziecko naśladuje ruch morskich fal – naprzemiennie unosi równocześnie obie ręce, wykonując wdech i opuszcza, wykonując wydech.

3. „Wakacyjny upominek” – zajęcie plastyczne.
Rodzic pyta dziecko:
− Jakie pamiątki przywozimy z wakacji?
− Dla kogo przywozimy pamiątki z wakacji?
− Dlaczego wręczamy bliskim osobom pamiątki z wakacji?
Przygotowanie do pracy. Potrzebne będą: nożyczki, klej, kolorowa włóczka lub bibuła, wyprawka, https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-wyp.pdf 
karta nr 27.
Rodzic proponuje dzieciom wykonanie wakacyjnego upominku dla bliskiej osoby.

Samodzielne wykonanie pracy przez dzieci według instrukcji Rodzica.
• Dziecko wycina z karty zaznaczone konturem kształty.
• Składa je według instrukcji tak, aby potworek otwierał i zamykał usta.
• Przykleja na czubku głowy potworka kolorowe włosy z włóczki lub z bibuły.
• Nadanie potworkowi imienia.
• Wymienia osobę, której wręczy potworka. Mówi np.: To Kacperek. Dam go Mateuszowi, mojemu przyjacielowi z przedszkola.

4. Zabawa sensoryczna „Rysujemy morskie fale”. Potrzebne będą: plastikowa tacka, piasek, myjka do okien. Rodzic ustawia na stole tackę, której dno pokryte jest piaskiem. Pokazuje dziecku, jak można przedstawić graficznie morskie fale – rysuje palcem na piasku. Następnie wyrównuje powierzchnię myjką. Dziecko próbuje samodzielnie narysować fale. Po zakończeniu rysowania dziecko wyrównuje powierzchnię piasku. Dobrze jest wykorzystywać do wyrównywania powierzchni plastikowe narzędzie zakończone gumką, przeznaczone do mycia okien.

5. Zabawa bieżna z elementem naśladownictwa „Wakacyjna gimnastyka”.

Dziecko biega w rytmie piosenki. Na przerwę w odtwarzaniu piosenki dziecko zatrzymuje się. Rodzic wykonuje określone ruchy (np. trzy następujące po sobie elementy ćwiczeń gimnastycznych – skłon w przód, klaśnięcie w dłonie, podskok). Dziecko powtarza je w takiej samej kolejności.

 

PLIKI:
MORZE
RZEKA JEZIORO