Temat: Podróże małe i duże.
Cel główny: zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i morskiej,
Grupa: 3/4 latków.

1. Ćwiczenie rytmiczne przy rymowance Bożeny Formy.
Dziecko stoi przodem do Rodzica, który recytuje krótki fragment tekstu. Dziecko powtarza
go zgodnie z rytmem oraz w tempie proponowanym przez Rodzica.

Na wycieczkę wyruszamy
przecież już wakacje mamy.
Mama, tato, siostra, brat
na rowerach jadą w świat.
Morze, góry już czekają,
na spotkanie zapraszają.

 

2. Kolorowanie rysunków różnych pojazdów.
Rysunki do kolorowania przedstawiające pojazdy (załącznik – pojazdy), kredki.
Rodzic układa na stole rysunki do kolorowania przedstawiające różne pojazdy. Dziecko koloruje rysunek, na którym znajduje się jego ulubiony środek lokomocji. Rodzic zwraca uwagę na budowę pojazdów. Prosi, aby dziecko policzyło liczbę kół we wskazanych pojazdach.

3. „Po lądzie, powietrzu czy wodzie?” – zabawy dydaktyczne inspirowane wierszem Laury Łącz „Letnie wakacje”.
• Słuchanie wiersza Laury Łącz „Letnie wakacje”.

Kiedy są wakacje Popatrz –
I nie pada deszcz, Rozwiały się chmury,
Możesz gdzieś wyjechać, Baw się
Jeśli tylko chcesz. I nie bądź ponury!
Kiedy są wakacje – Morze –
Morze, góry, las, Muszelki i piasek
Gdzie tylko się znajdziesz, Góry
Miło spędzisz czas. Lub łąka za lasem
Latem Warmia –
Złociste promienie Czekają jeziora,
Słońca Lato –
Padają na ziemię, Już wyjechać pora!

• Rozmowa na temat wiersza.
Rodzic zadaje pytania:
- Gdzie możemy wyjechać na wakacje?
- Dlaczego na wakacjach miło spędzamy czas?
- W jaki sposób możemy dojechać w różne miejsca letniego wypoczynku?

4. Zagadki ruchowe „Naśladujemy pojazdy”.
Obrazki przedstawiające samochód, pociąg, statek, samolot, (załącznik – pojazdy), tekturowe pudełko z otworem wyciętym w górnej części.
Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic pokazuje obrazki przedstawiające różne środki lokomocji. Dziecko rozpoznaje je i nazywa. Następnie chowa obrazki do pudełka, w którego górnej części wycięty jest otwór. Dziecko podchodzi do pudełka, wyjmuje jeden obrazek, naśladuje sposób poruszania się przedstawionego na nim pojazdu (może także naśladować dźwięk).

5. Zabawa „Mój rower” doskonaląca koordynację słuchowo-ruchową i poczucie rytmu.
Do zabawy potrzebna będzie mała maskotka. Dziecko siedzi na dywanie, Rodzic recytuje tekst krótkiego wierszyka Bożeny Formy.
Dziecko:
- powtarza kolejne wersy,
- powtarza wiersz w całości,
- recytuje wierszyk, podając rodzicowi maskotkę.
Rodzic zwraca uwagę na prawidłową koordynację ruchu z recytacją oraz na wyraźny sposób wypowiadania tekstu. Początkowo robi to w bardzo wolnym tempie.

Mój rower mknie wesoło,
mój dzwonek głośno dzwoni,
mój rower ma hamulce
i grube ma opony.
Na rowerze jadę ja.
To zabawa na sto dwa!

 

PLIKI:
POJAZDY