Temat dnia: Zagadki dźwiękowe
Cel: rozbudzanie zainteresowań muzycznych.
Grupa: 3/4 latki


1.Zabawa pobudzająco-hamująca – „Różne ptaki”. Bębenek lub zamiennik (grzechotka, klaśnięcie w dłonie). Dziecko porusza się po pokoju w rytmie wystukiwanym na bębenku, w określonym kierunku, naśladując lot ptaków. Podczas przerwy w muzyce Rodzic prezentuje dziecku zagadki (według Bożeny Formy).
• Mieszka w jaskiniach i dziuplach. W dzień śpi, wisząc głową w dół. Na łowy nocą frunie, czy wiecie, co to za stwór? (nietoperz)
• Kiedy do karmnika zimą przylatuje, słoniną i ziarnem chętnie się częstuje. (sikora)
• W czerwonym krawacie w czasie mroźnej zimy zjada ze smakiem korale jarzębiny. (gil)
• Swoim mocnym dziobem leczy chore drzewa. Chyba o kim mowa tłumaczyć nie trzeba. (dzięcioł)
• Znacie tego ptaka przecież. Chce wybrać się za morze, lecz odlecieć nie może. (sójka)
• Kto w klatce mieszka, może ktoś odgadnie? Nie chomik, lecz ptaszek, który śpiewa ładnie. (kanarek)
• Na czas lata do nas przybywa, tam gdzie pastwiska i lasy. Piękny ma na głowie czubek, a zwie się po prostu... (dudek)

 

2. Zabawa słuchowo-ruchowa – „Bębenek”. Potrzebne będą: bębenek lub zamiennik. Rodzic przygotowuje dziecku kartkę z wykropkowanymi trzema kołami i pyta, jaki instrument perkusyjny ma taki kształt (np. bębenek). Następnie mówi rymowankę:
„Na bębenku ram-tam-tam co dzień rano pięknie gram”. Dziecko rysuje po śladach koła w rytmie wymawianego tekstu.

3. Rozwiązywanie zagadki. Rodzic mówi zagadkę:
Wszyscy razem tutaj grają. Instrumenty wszyscy mają. Są tu trąbki, dzwonki, flety, skrzypce, obój, kastaniety. (orkiestra)

4. Gitara – zajęcia plastyczne.
• Zapoznanie z nazwami wybranych instrumentów strunowych. Obrazek przedstawiający instrumenty (załącznik – instrumenty strunowe). Rodzic pyta, czym różni się jedna grupa instrumentów od drugiej (jedne mają struny, a drugie ich nie mają).
• Wysłuchanie koncertu mandolinowego.
Dziecko leży na dywanie, zamyka oczy. Rodzic włącza nagranie z dowolnym krótkim fragmentem koncertu mandolinowego. Dziecko uważnie słucha muzyki. Następnie siada i podaje nazwę instrumentu, na którym był wykonywany koncert.

 

• Zapoznanie z budową mandoliny. Powiększone zdjęcie mandoliny lub prawdziwa mandolina. Rodzic pokazuje dziecku mandolinę - zdjęcie (załącznik - mandolina), mówi, że mandolina jest niewielkim instrumentem z krótkim gryfem (pokazuje na zdjęciu tę część) i płytkim zaokrąglonym pudłem rezonansowym. Prosi, aby dziecko policzyło struny. Zwraca uwagę na fakt, że struny w tym instrumencie ułożone są parami. W każdej parze są dwie struny.
• Wykonanie pracy plastycznej Mandolina.
Potrzebne będą: kredki, flamastry, klej, włóczka, bibuła. Rodzic zachęca dziecko do wykonania własnej mandoliny. Koloruje mandolinę zgodnie z własnymi upodobaniami. Ozdabia instrument dodatkowo kulkami z bibuły, doczepia struny z włóczki.

5. Zabawa ruchowa – Kto jest szybszy?
Rodzic wyznacza linie – startu i mety. Dziecko przemierza wyznaczoną trasę, skacząc obunóż. Rodzic brawami nagradza dziecko, które wykonało zadanie.

 

PLIKI:
MANDOLINA
INSTRUMENTY STRUNOWE