Temat dnia: Muzyczne przygody
Cel główny: zapoznanie z rolą muzyki w życiu człowieka
Grupa: 3/4 latków

1. Muzyka jest dobra na wszystko – słuchanie wiersza Iwony Fabiszewskiej ,,Magia muzyki”. Zdjęcia instrumentów: załącznik- instrumenty: flet, bębenek, skrzypice, gitara, pianino.
Rodzic czyta wiersz, demonstrując zdjęcia instrumentów, które są w nim wymienione.
Muzyka jest dobra na wszystko.
Nieważne, ile masz lat.
Więc weź instrument do ręki, niech dźwięki popłyną w świat.
Graj na flecie: fiju, fiju,
na bębenku: ram -tam-tam.
Wszyscy znają tę melodię: bara, bara, bam.
Posłuchaj, jak skrzypce nam grają,
jak pięknie gitara brzmi.
Jak w dźwiękach pianina ukryta gdzieś magia muzyki tkwi.

 

2. Rozmowa na temat wiersza. Rodzic pyta:
- Czy muzyka jest nam potrzebna?
- Do czego jest potrzebna muzyka?
- Jakie nazwy instrumentów zostały wymienione w wierszu?
- Co to znaczy, że w muzyce ukryta jest magia?

3. Jaki to instrument? – rozwiązywanie zagadek dźwiękowych. Rodzic włącza kolejno nagrania dźwięków wydawanych przez instrumenty muzyczne, których nazwy zostały wymienione w wierszu.

 
 
 
 

Dziecko słucha uważnie, a następnie podaje nazwy instrumentów, które słyszało.

4. Zabawa „Ciepło-zimno” z instrumentami muzycznymi.
Potrzebne będą: zdjęcia instrumentów: fletu, bębenka, skrzypiec, gitary, pianina. Rodzic proponuje dziecku sprawdzenie, czy potrafi rozpoznać na zdjęciach instrumenty muzyczne, których nazwy zostały wymienione w wierszu. Najpierw jednak musi odnaleźć te zdjęcia. Podczas zabawy - im bliżej zdjęcia, tym cieplej, w najcieplejszym miejscu – upał; im dalej od zdjęcia, tym zimniej –
w najodleglejszym miejscu – mróz - dziecko odnajduje ukryte w pokoju zdjęcia. Układa je na dywanie, podaje nazwę instrumentu i naśladuje grę na nim.
5. Wykonanie albumu ,,Instrumenty muzyczne”.
Potrzebne będą: gazety, czasopisma, katalogi, gazetki reklamowe, nożyczki, białe kartki, klej.
Dziecko wycina z dostępnych materiałów zdjęcia instrumentów muzycznych. Przykleja je na białych kartkach, a następnie umieszcza w albumie o nazwie Instrumenty muzyczne. Rodzic podaje nazwy instrumentów, których dziecko dotąd nie poznało. Dziecko ozdabia album.

 

PLIKI:
INSTRUMENTY