Temat: Kocham mamę i tatę.
Cel główny: zapoznanie z rolą mamy i taty w życiu dziecka.
Grupa: 3/4latki.

1. Zabawa rozwijająca zmysł dotyku – „Co to jest”?
Nieprzezroczysty worek, różne przedmioty wykorzystywane przez kobietę i mężczyznę, np.: apaszka, pomadka, torebka, pasek męski, krawat, portfel, pianka do golenia itp.
Rodzic rozkłada na dywanie przygotowane przedmioty używane przez kobietę i mężczyznę. Nazywa je i przekazuje dziecku, aby mogło się z nimi zapoznać za pomocą dotyku. Następnie chowa je do worka, a dziecko wkłada rękę do środka i próbuje nazwać trzymany przedmiot.

Temat dnia: Nasi rodzice.
Cel: uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka.
Grupa: 3/4 latków.

1. Naucz się tańca dla swoich rodziców.

 

Dnia 18 maja obchodzimy 100 urodziny Jana Pawła II (1920 – 2005). Proszę Rodziców o odczytanie naszym KOCHANYM WYCHOWANKOM krótkiej informacji o tym, jak wiele w życiu Karola Wojtyły znaczyły dzieci.

01

Jan Paweł II zawsze był Papieżem dzieci. Po wyborze na Biskupa Rzymu nic nie musiał zmieniać, ani niczego udawać. Bo dzieci zawsze do Niego lgnęły, a On zawsze znajdował z nimi wspólny język.

Temat dnia: Odgłosy dochodzące z łąki.
Cel: wzbogacanie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych.
Grupa: 3/4 latków.

1. Poznawanie wyglądu ślimaka. Układanie z kolorowych sznurków sylwetki ślimaka. Zdjęcie przedstawiające ślimaka, kolorowy sznurek. Dziecko siedzi przy stole. Rodzic pokazuje zdjęcie, ilustrację przedstawiającą ślimaka. Dziecko opisuje jego wygląd. Rodzic zwraca uwagę na wygląd muszli oraz na wyraźnie zaznaczone czułki. Opowiada dziecku ciekawostki o życiu ślimaków. Zastanawia się, czy na łące można usłyszeć ślimaka. Następnie wręcza dziecku kolorowy sznurek. Dziecko układa z nich skręconą muszlę ślimaka.
Ślimak winniczek to największy ślimak występujący w Polsce. Zamieszkuje tereny o dużej wilgotności – lasy, parki, ogrody. Żywi się świeżymi liśćmi. Zimuje w ściółce, ukryty pod roślinnością. Ze ślimaków winniczków robi się różne potrawy. Popularne są zwłaszcza w kuchni francuskiej.

Temat dnia: Kwiaty na łące
Cel: Utrwalanie nazw kwiatów występujących na łące.
Grupa: 3/4-latków.

1. Posłuchaj wiersza Grażyny Lech „Kwiaty na łące”:

Dywan z kwiatów, ziół i traw
Są w nim jaskry, maki, szczaw.
Brzęczą trzmiele, skrzeczy sroka.
Kreta także tutaj spotkasz.
Możesz słuchać, patrzeć, wąchać!
Piękna, kolorowa łąka.

Temat: Mieszkańcy łąki.
Cel główny: rozwijanie umiejętności liczenia
Grupa: 3/4latki.

1. Wycinanie kół z kolorowych kartek. Tworzenie kompozycji kwiatowych. Dla dziecka: kartka w białym kolorze i kartki w różnych kolorach, nożyczki, ołówek, szablony kół. Rodzic układa na stole kartki oraz szablony kół. Dzieci odrysowują na kolorowych kartkach koła, a następnie je wycinają. Układają z kolorowych kół na białej kartce dowolne kompozycje kwiatowe. (załącznik - szablony kół).

2. Życie na łące – zajęcia matematyczne z elementami ćwiczeń ortofonicznych.
Nagranie z odgłosami dochodzącymi z łąki. Rodzic włącza filmik z nagraniem odgłosów dochodzących z łąki. Pyta dziecko, gdzie można usłyszeć podobne odgłosy. Jeśli dziecko ma trudność z udzieleniem odpowiedzi, mówi zagadkę (Iwony Fabiszewskiej):
Wiosną kolorowa, pełno kwiatów wkoło.
Wiele tu owadów, wszystkim jest wesoło.
Trawa się zieleni, pszczoła nektar spija.
Dzieci grają w piłkę, czas tu szybko mija. (łąka)

 

Temat dnia: Kolorowa łąka.
Cel: doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej.
Grupa: 3/4 latków.

1. Posłuchaj opowiadania Olek i Ada „Łąka”.

 

Temat dnia: Wyprawa na łąkę.
Cel: poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki.
Grupa: 3/4 latków.

1. Rozpoznawanie i nazywanie roślin i zwierząt – mieszkańców łąki. Dziecko ogląda proponowane filmy o tematyce przyrodniczej. Rozpoznaje i nazywa znane rośliny i zwierzęta zamieszkujące łąkę.

 

 

Temat dnia: Pozdrowienia z Polski.
Cel: Utrwalanie wiadomości na temat Polski.
Grupa: 3/4-latków.

1. Dziecko ogląda pocztówki (załączniki – BAŁTYK, TATRY, MAZURY). Osoba dorosła wyjaśnia, z jakich regionów Polski one pochodzą.
Pocztówkę z pozdrowieniami można wysłać komuś bliskiemu np. z wakacji. Trzeba na niej napisać adres osoby, do której się wysyła pocztówkę, treść pozdrowień oraz nakleić znaczek a na koniec wrzucić do skrzynki pocztowej.
Wyślij przy najbliższej okazji pocztówkę z pozdrowieniami do kogoś, kogo bardzo lubisz.

Temat: Poznajemy Warszawę.
Cel główny: poznawanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie.
Grupa: 3/4latki

1. Rodzic czyta dziecku legendę o Syrence warszawskiej (opracowanie redakcyjne legendy Artura Oppmana „Syrenka”), pokazując ilustracje (załącznik - ilustracje do legendy).