Temat dnia: Symbole wielkanocne.
Cel: wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych.
Grupa: 3/4 latków.

1. „Wielkanocne karty świąteczne”. Rodzic przygotowuje kartki świąteczne lub korzysta z załącznika. Zwraca uwagę na powtarzające się motywy (symbole), np.: kolorowe jajka – pisanki, kurczaki, baranki, bazie, zajączki. Dziecko odnajdują je na kartkach i podają ich nazwy. Rodzic pyta, który motyw (symbol) najbardziej podoba się dziecku i dlaczego? (załącznik - kartki świąteczne)

2. Wykonanie zajączka wielkanocnego.
Potrzebne będą: skarpetka dziecięca, ryż, piasek lub kasza, sznurek, wstążeczka, nożyczki, rolka z szeroką taśmą klejącą, łyżka lub łopatka, pojemnik. Dziecko przygotowuje skarpetkę, rodzic ustawia na środku stołu pojemnik z piaskiem, ryżem lub kaszą. Dziecko przeciąga skarpetkę przez otwór w rolce i nakłada na nią skarpetkę. Napełnia skarpetkę mniej więcej do połowy (np. do zaznaczonej na materiale pięty) piaskiem, ryżem lub kaszą (może wsypywać piasek również łyżką bezpośrednio do skarpetki, nie nakładając jej na rolkę). Następnie, z pomocą rodzica, formuje zajączka – ściska ręką skarpetkę mniej więcej w połowie tak, aby piasek przesunął się do zaznaczonej na materiale pięty (to będzie głowa), i zawiązuje sznurkiem w dwóch miejscach – nad głową i w miejscu, gdzie znajduje się ślad po naciśnięciu. Górę skarpetki przecina nożyczkami na środku – tak powstaną uszy. (można je również ściąć do szpica). Wokół szyi dziecko zawiązuje z pomocą rodzica, kolorową wstążeczkę i maluje flamastrami oczy i pyszczek. Nadaje swojemu zajączkowi imię.

 

Temat dnia: Stół wielkanocny.
Cel: Nabywanie wiedzy o tradycyjnych potrawach wielkanocnych.
Grupa: 3/4-latków.


1. Oglądanie obrazków przedstawiających tradycyjne potrawy wielkanocne (załącznik 1 – wielkanocne potrawy). Powtarzanie ich nazw za rodzicem (babka, żurek, jajka, mazurek). Dziecko zapamiętuje kolejność obrazków z potrawami wielkanocnymi i zamyka oczy. Rodzic zamienia miejscami dwa obrazki i daje sygnał dziecku do otwarcia oczu. Dziecko wskazuje, które obrazki z potrawami zmieniły miejsce (wersja: „Która potrawa zniknęła?”)

 

Temat: Pisanki.
Cel główny: zapoznanie z tradycją malowania pisanek.
Grupa: 3/4latki.

1. Oglądanie pisanek wykonanych różnymi technikami. Porównywanie sposobu ich wykonania. Jajka wielkanocne zdobione różnymi technikami, np.: kraszanki, malowanki, naklejanki, drapanki, rysowanki.
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/WIELKANOCNE-JAJKA.pdf 

Temat dnia: Przysmaki wielkanocne.
Cel: zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi.
Grupa: 3/4 latków.

1. Poranna rozgrzewka
Zakręć kołem i wykonaj ćwiczenie które wylosowałeś.
https://wordwall.net/embed/238bf1dd2c954c73a5337fb7f8189fa1?themeId=52&templateId=8 

Temat dnia: W konarach drzew.
Cel: utrwalanie wiadomości na temat ptaków.
Grupa: 3/4 latków.

1. Rozwiązywanie zagadek. - O jakim ptaku jest mowa? Po odczytaniu zagadki, rodzic może pokazać dziecku ilustrację. ( załącznik – ilustracje ptaków)
Ten ptaszek, co w górze robi kółka, nazywa się... (jaskółka)
Kiedy słyszę, że coś ćwierka, to już wiem, że chodzi o... (wróbelka)
Siedzi ptaszek na buku i powtarza: kuku, kuku. (kukułka)

Temat dnia: Ptasie domy, ptasie przysmaki.
Cel: Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków.
Grupa: 3/4-latków.

1. Obejrzyj film o gniazdach. Odpowiedz na pytania: Czym są dla ptaków gniazda? Z czego są zbudowane? Co samice wysiadują w gniazdach?

 

Temat: Kukułki i ptasie gniazda.
Cel główny: wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów ptaków wiosną.
Grupa: 3/4latki

1. Rozwijanie sprawności manualnej – Kukułcze jajeczka. Przygotowanie pomocy do zajęć. Dla dziecka nożyczki i narysowane na kartonie kontury jajek. Dziecko wycina kontury jajek po śladach. Do zadania 2 będą potrzebne dwa komplety wyciętych jajek. Gotowe jajka gromadzi w dwóch pojemnikach, kopertach itp. (załącznik 1– jajka)

Temat dnia: Z wizytą u bocianów.
Cel: wzbogacenie wiadomości na temat wyglądu i zwyczaju bocianów.
Grupa: 3/4 latków.

 

1. Ćwiczenia słuchowe- „Klekotanie boćka”- posłuchaj odgłosu wydawanego przez bociana.

Temat dnia: Witamy ptaki.
Cel: wzbogacenie wiedzy na temat ptaków, które przylatują do Polski na wiosnę.
Grupa: 3/4 latków.

1. Zdobywca wiedzy – obejrzyj wraz z rodzicem materiał edukacyjny.

 

Temat dnia: Wiosenne kwiaty.
Cel: Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków wiosennych kwiatów.
Grupa: 3/4-latków.

  1. Obejrzyj plansze z wiosennymi kwiatami. Powtórz za rodzicem nazwy kwiatów, dzieląc je na sylaby z równoczesnym klaskaniem.
    http://przedszkolankowo.pl/2017/01/21/wiosenne-kwiaty-plansze-zestaw-1