Temat: Wszystko rośnie.
Cel główny: wzbogacanie wiadomości na temat etapów rozwojowych wybranych kwiatów.
Grupa: 3/4latki

  1. Wiosna - pierwsze oznaki w przyrodzie - film edukacyjny dla dzieci
     

Temat dnia: Kwitną drzewa i krzewy.
Cel: rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej, rozwijanie umiejętności matematycznych.
Grupa: 3/4 latków.

1. Posłuchaj opowiadania - „Oznaki wiosny”.

 

2. Rozwijanie umiejętności liczenia – „Bazie leszczyny”.