Temat dnia: Malowanie nastroju utworu muzycznego.
Cel: rozwijanie słuchu fonematycznego,
Grupa: 5/6 latków.

1. Zabawa „Wysokie dźwięki, niskie dźwięki”. Kiedy słyszysz niskie dźwięki, poruszaj się jak najniżej (czołgaj się, chodź na czworakach...), a gdy słyszysz wysokie dźwięki, wyciągaj się do góry (chodź na palcach, unoś ręce...).

 

 

2. Pokoloruj grzechotki, aby obie były jednakowe. (załącznik – grzechotki).

3. Rozmowa na temat Fryderyka Chopina.
Fryderyk Chopin był polskim kompozytorem i pianistą. Urodził się w Polsce,
w Żelazowej Woli, a zmarł we Francji, w Paryżu. W wieku 7 lat wydał swój pierwszy utwór i zaczął koncertować w domach bogatych ludzi. Jako pianista był samoukiem
i muzycznym geniuszem. Gdy miał 20 lat, wyjechał do Francji, gdzie koncertował, uczył gry na pianinie i pisał nowe utwory. W jego utworach pojawiają się elementy muzyki ludowej. Przy pomniku Fryderyka Chopina w Warszawie od wiosny do jesieni, w każdą środę i niedzielę odbywają się koncerty jego muzyki. (załącznik – Fryderyk Chopin).

4. Posłuchaj utworu F. Chopina „Nokturn Des-dur, op. 27”. Spróbuj, wykorzystując paski bibuły ilustrować ruchem, to co słyszysz.

Wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu.
− Do czego zachęcała ta muzyka?
− Czy poruszałeś się szybko, czy wolno? Dlaczego?
− Czy to była wesoła muzyka, czy smutna muzyka?
− Jakich barw użyłbyś, żeby przedstawić nastrój tego utworu?

5. Malowanie farbami – spróbuj wyrazić swoje odczucia wywołane nastrojem wysłuchanego utworu Fryderyka Chopina za pomocą barwnych plam powstałych przez maczanie palców w rozrobionej farbie i odbijanie ich na karcie.

6. Spróbuj dopasować osobę do instrumentu, patrząc na to, w jaki sposób trzymałaby go w ręku. (załącznik – dopasuj).

7. Przypomnij sobie piosenkę p.t.: „Skaczące nutki”. Podczas śpiewu wykonuj wymyślone przez siebie ruchy, zgodnie z tekstem utworu.

8. Ćwiczenia słuchowe – rozpoznawanie wybranych instrumentów po dźwiękach, jakie wydają.

 

PLIKI:
DOPASUJ
FRYDERYK CHOPIN
GRZECHOTKI