1. Ćwiczenie rozwijające koncentrację uwagi „ Mucha”. Rysujemy kwadrat składający się z 9 pól. Mucha będzie rozpoczynała podróż ze środkowego kwadratu. Mówimy powoli gdzie kieruje się mucha, a zadaniem dziecka jest śledzenie jej ruchu w polach kwadratu i zareagowanie, kiedy wyjdzie poza jego granice. Przykładowa trasa muchy może wyglądać następująco: mucha idzie w lewo..., mucha idzie w prawo ..., mucha idzie w górę... Wyszła! Jeżeli poruszanie się po polu 3x3 jest łatwe, można podnieść poprzeczkę wykonując ćwiczenie na kwadracie 4x4. Wtedy mucha zaczyna swoją podróż od dowolnego miejsca.

2. Zabawa rozwijająca koncentrację uwagi „Nasze ubrania”. Usiądź z mamą, tatą, babcią lub ciocią – plecami do siebie. Teraz kolejno, raz jedna osoba, raz druga, opiszcie jak najdokładniej, jak jest ubrana osoba za waszymi plecami. Teraz odwróćcie się i sprawdźcie, jak wam poszło.
3. Ćwiczenie rozwijające koncentrację uwagi „Co zniknęło?”. Rodzic rozkłada przed dzieckiem, w jednej linii, kilka przedmiotów. Dziecko przygląda się przedmiotom, a następnie zasłania oczy. W tym czasie rodzic zabiera jeden przedmiot. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, który przedmiot został zabrany. Można również zmienić kolejność przedmiotów (zaczynamy od 3-4 stopniowo zwiększając ich liczbę).
4. Ćwiczenie rozwijające pamięć i mowę „Zapamiętaj i opowiedz”. Obejrzyj obrazek (załącznik – zapamiętaj i opowiedz). Odwróć go. Opowiedz z pamięci, co się na nim znajduje.
5. Ćwiczenie rozwijające logiczne myślenie „Wskaż niepasujące elementy” (załącznik – wyeliminuj).
6. Ćwiczenie rozwijające orientację przestrzenną: „Pokoloruj trójkąty wg wzoru” (załączniki – kierunki1, kierunki2).
7. Ćwiczenie rozwijające orientację przestrzenną: „Zabawki” (załącznik – zabawki na półkach).
8. Ćwiczenie rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową „Tnij po liniach” (załącznik – wycinanie).
9. Zabawa rozwijająca umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji „Emocje Florka”. Dorysuj na schematach elementy twarzy odpowiednio do emocji (załącznik – emocje Florka).

 

 

PLIKI:
EMOCJE FLORKA
KIERUNKI1
KIERUNKI2
WYCINANIE
WYELIMINUJ
ZABAWKI NA PÓŁKACH
ZAPAMIĘTAJ I OPOWIEDZ