ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

1. Przyleciała mucha i zrobiła bzzz... zabawa muzyczno-ruchowe