TEMATYKA OGÓLNA: Nasze rady na odpady

CELE: uświadamianie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania, rozwijanie sprawności fizycznej.

 

  1. Zabawa rozwijająca umiejętność kojarzenia – „Wszystko ma swój znak”

Rodzic mówi pierwszą połowę zdania, a dziecko dodaje swoją propozycję jego zakończenia, zwracając uwagę, jakie oznaki są znakami podanych sytuacji.

Np. Rodzic mówi: kiedy słońce zachodzi, dzieci: to znak, że zbliża się wieczór.

Kiedy niebo się zachmurzy... (to znak, że będzie burza).

Kiedy śnieg topnieje... (to znak, że zbliża się wiosna).

Kiedy świeci słońce i pada deszcz... (to znak, że na niebie pojawi się tęcza).

Kiedy liście spadają z drzew... (to znak, że zbliża się jesień).

Kiedy pajęczyna się porusza... (to znak, że wpadła w nią mucha).

Kiedy pies warczy i szczerzy kły... (to znak, że jest zły).

Kiedy kot mruczy... (to znak, że jest zadowolony).

Kiedy dziecko ziewa i pociera oczy... (to znak, że jest śpiące).

Kiedy rośliny mają zwiędnięte kwiaty i liście... (to znak, że potrzebują wody).

Kiedy w pobliżu ulicy jest duży hałas... (to znak, że jeździ nią dużo samochodów).

Kiedy w powietrzu unosi się dużo dymu... (to znak, że jest ono zanieczyszczone).

Kiedy dziecko ma gorączkę... (to znak, że jest chore).

Kiedy martwe ryby pływają po powierzchni rzeki... (to znak, że jest ona zanieczyszczona). Kiedy zwierzęta w lesie uciekają w pośpiechu... (to znak, że coś je przestraszyło).

  1. Zabawa „Do jakiego pojemnika…?”

Potrzebne będą: obrazki pojemników do segregowania odpadów (załącznik – POJEMNIKI)

Rodzic pokazuje dziecku na obrazku specjalne pojemniki, których używa się do segregowania odpadów, i wyjaśnia, jakie odpady można do nich wkładać. Podkreśla znaczenie segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania w celu odzyskania materiału, który może zostać ponownie wykorzystany. Śmieci nie zanieczyszczają wtedy środowiska, tylko ponownie mogą zostać użyte. Wyjaśnia dzieciom znaczenie słowa recykling.

  1. KARTA PRACY

 − Nauczcie się ze mną rymowanki. Mówcie ją i rytmicznie klaszczcie.

− Przeczytajcie z Rodzicem, co można wrzucać do pojemników. Narysujcie odpowiednie przedmioty. (881920_Odkrywam siebie BB+ 5-latek karty pracy cz4 (mac.pl) – STR 5)

Dzieci podają swoje propozycje, w jaki sposób można wykorzystać odpady.

  1. Zabawa muzyczno-ruchowa „Ukryj się!”

Dziecko porusza się swobodnie po pokoju, przy dźwiękach nastrojowej muzyki. Kiedy słyszy dźwięki wolne przykuca i chowa głowę w ramionach, jakby chciało się ukryć. Muzyka szybka jest sygnałem do ponownego poruszania się.

Szybko - Wolno - YouTube

  1. Zabawy na świeżym powietrzu
  • Spacer – budzenie zainteresowania stanem czystości najbliższego środowiska. Dziecko obserwuje miejsca czyste ekologicznie oraz takie (jeżeli wystąpi taka możliwość), gdzie widać niszczycielski wpływ ludzi. Dzieli się swoimi wrażeniami..
  1. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Co ja robię?”

Dziecko stoi, a wybrany członek rodziny stojąc na środku pokazuje czynności związane z utrzymaniem czystości w najbliższym otoczeniu. Dziecko je naśladuje, a następnie określa, co robiło. Członek rodziny pokazujący czynność wybiera swojego następcę.

  1. Zabawa połączona z maszerowaniem.

Dziecko maszeruje po pokoju i wykonuje polecenia, pokazuje odpowiednią nogę według słów rymowanki.

Hej, idziemy naprzód żwawo

nóżką lewą, nóżką prawą.

Hej, maszerujemy drogą

prawą nogą, lewą nogą.

I klaszczemy wciąż rękami

nad głowami, nad głowami.

Potem z lewej, z prawej strony,

no i podskok. Już zrobiony?

 

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

POJEMNIKI