TEMATYKA OGÓLNA: Chcemy, aby wokół było pięknie

CELE: rozwijanie poczucia troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie, rozwijanie sprawności fizycznej, dbanie o najbliższe otoczenie

TEMATYKA OGÓLNA: Dbamy o las

CELE: uświadamianie konieczności dbania o lasy, rozpoznawanie pozytywnych zachowań wobec przyrody i negatywnych zachowań wobec przyrody

TEMATYKA OGÓLNA: Zwierzęta z dżungli i sawanny.

CELE: wzbogacenie wiadomości na temat życia krokodyli, rozwijanie koncentracji uwagi, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności manualnej.

TEMATYKA OGÓLNA: Przybysze z kosmosu

CELE: rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej, umuzykalnianie dzieci, rozwijanie sprawności fizycznej.

TEMATYKA OGÓLNA: W przestrzeni kosmicznej

CELE: wyrabianie postawy proekologicznej, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie aktywności twórczej, rozwijanie sprawności manualnej.

Co roku 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia, z tej okazji chcielibyśmy zaprezentować aktywności, które przypomną dzieciom ich wiedzę o zdrowiu, a także dostarczą mnóstwo zabawy.

TEMATYKA OGÓLNA: Co się dzieje w kosmosie?

CELE: rozwijanie mowy, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie aktywności twórczej.

TEMATYKA OGÓLNA: Koszyczek wielkanocny

CELE: umuzykalnianie dzieci, rozwijanie sprawności manualnej, wykonuje formę przestrzenną według wzoru, aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

TEMATYKA OGÓLNA: Liczymy kurczątka

CELE: rozwijanie umiejętności liczenia, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego.

TEMATYKA OGÓLNA: Kury, kurczęta i pisanki.

CELE: wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu, rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem, rozwijanie sprawności manualnej.