Zainicjowana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania wielkich dzieł literackich, znalazła również miejsce w naszym przedszkolu. W piątek 6 września 2013 r. gościem czytającym utwory A. Fredry był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszycach pan Jarosław Pikuła. Do czytania włączyła się również pani dyrektor przedszkola Joanna Grymuza.


 Z dniem 1 września br., na mocy Uchwały Nr XXVII/205/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 kwietnia 2013 r., nastąpiła reorganizacja Zespołu Szkół w Różankach. W jej wyniku, przedszkole w Wojcieszycach wraz z oddziałem w Rożankach, zostało samodzielną jednostką budżetową. Nowo powołana dyrektor, pani Joanna Grymuza przejęła obowiązki organizacyjne, a Urząd Gminy zajął się modernizacją obiektów przedszkolnych.