Muzyka jest nieodłącznym elementem naszego życia. To, jaki wpływ będzie miała na nas i na nasze życie w dużej mierze zależy od umiejętnego zapoznawania się z nią już od lat najmłodszych. Najwłaściwszym momentem do rozpoczęcia podstawowej, poważnie traktowanej edukacji muzycznej jest czas przebywania dziecka w przedszkolu. Muzyka powinna towarzyszyć dziecku codziennie i ma służyć ogólnemu rozwojowi fizycznemu, intelektualnemu, emocjonalnemu i estetycznemu. Dnia 28.01.2015 r. przedszkolaki z „Wesołej Gromady" w Różankach i Wojcieszycach gościły Pana Mariusza Ambrożuka – utalentowanego akordeonistę, uczestnika programu TV „Jaka to melodia?" oraz akompaniatora In –Grid - włoskiej piosenkarki muzyki pop i dance.

 Wspomnienia szczęśliwych i beztroskich chwil spędzonych z Babcią i Dziadkiem powodują, że dzieciństwo postrzegamy jako wyjątkowy czas. Dzień Babci i Dziadka to szczególna okazja, aby okazać wdzięczność za wszystkie ciepłe słowa, gesty i miłość. Bardzo uroczyście uczciły to święto dzieci z „Wesołej Gromady", dnia 22.01.2015 r. w oddziale Przedszkolnym w Różankach, a w dniu następnym w Wojcieszycach. Celem tej wyjątkowej uroczystości było wzmacnianie więzi emocjonalnych z dorosłymi oraz poczucia przynależności do rodziny. Pani dyrektor Joanna Grymuza serdecznie powitała wszystkich zebranych gości. Wszystkie grupy przedszkolne zaprezentowały z wdziękiem i gracją wiersze, piosenki, tańce, które wzbudziły podziw, radość i łzy wzruszenia wśród licznie zebranych.

 Dnia 22 stycznia 2015 r. wychowanki naszego przedszkola Hanna Stasiak z Różanek i Alicja Jaworska z Wojcieszyc reprezentowały nas na Szkolnym Konkursie Kolęd, zorganizowanym w Zespole Szkół w Różankach. Nasze wokalistki zostały przygotowane do występu przez panią Elżbietę Banicką i panią Martę Michalewicz. Wszyscy uczestnicy śpiewali i grali na instrumentach muzycznych przygotowane kolędy, a ich talent i wrażenie artystyczne oceniało szanowne jury. W tym roku konkurs kolęd był dedykowany wszystkim Babciom i Dziadkom. Jury oceniało uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkole i klasy I-III oraz klasy IV-VI i gimnazjum. Laureatom wręczono statuetki „złotej nutki", nagrody, dyplomy i słodycze. Nasze przedszkolaki otrzymały gromkie brawa, Hania Stasiak została laureatką konkursu w swojej grupie wiekowej, Alicja Jaworska zdobyła wyróżnienie.

Składam serdecznie podziękowania Państwu Katarzynie i Piotrowi Stasiakom za ufundowanie krat okiennych do pomieszczenia biurowego w oddziale przedszkolnym w Różankach. Doceniam fakt tym bardziej, iż tego rodzaju zabezpieczenie zostało wykonane własnoręcznie bez jakichkolwiek nakładów finansowych ze strony przedszkola.

Joanna Grymuza
dyrektor Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach
z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach

 Dzieci z grupy „Bajkowe Motyle" z Różanek dnia 12.12.2014 r. uczestniczyły w kolejnych warsztatach plastycznych pt. „Tanie ozdabianie". Przedszkolaki na spotkaniu w muzeum poznały różne tradycje bożonarodzeniowe w tym także tradycje ubierania choinki w naszych domach. Każde dziecko wykonało według instrukcji, dwie ozdoby na swoje bożonarodzeniowe drzewko. Dnia 16.01.2015 r. odbyła się kolejna wyprawa do gorzowskiego Spichlerza. Podczas lekcji muzealnej „starszaki' wykonały upominki dla babć i dziadków z okazji zbliżającego się ich święta. Dla babć zrobione zostały piękne kwiatki, a dla dziadków kolorowe ramki na zdjęcia. Już dzisiaj ślemy gorące życzenia wszystkim babciom i dziadkom, którzy otrzymają prezenty przygotowane podczas zajęć.