Lista kandydatów przyjętych na rok szkolny 2024/2025

Oddział przedszkolny w Różankach-nowe wnioski

Lista kandydatów przyjętych na rok szkolny 2024/2025

Oddział przedszkolny w Wojcieszycach-nowe wnioski

DOKUMENTY DO POBRANIA :

  1. Zarządzenie rekrutacja do przedszkola 2024-25
  2. Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szk. 2024-25
  3. Wzór oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka
  4. Oświadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny
  5. Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach 2024-2025

Wniosek o przyjęcie dziecka należy złożyć u intendenta oddziału przedszkolnego w Wojcieszycach lub intendenta oddziału w Różankach (zgodnie z tym, gdzie Państwo chcecie posyłać swoje dziecko) w terminie wskazanym w zarządzeniu. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wnioski przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.


KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W WOJCIESZYCACH Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W RÓŻANKACH:

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE KARTY KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ PRZYJMUJEMY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OD 5.02.2024 DO 17.02.2024

  1. Deklaracja kontynuacji 2024-2025