Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach ustaliła, iż składka na Radę Rodziców w r. szk. 2022/2023 wynosić będzie od rodziny:

 • 40 zł na I semestr
 • 40 zł na II semestr

Wpłat należy dokonywać:    

 • Różanki - p. Natalia Popiel
 • Wojcieszyce - p. Magdalena Lepieszo

 

 • 6:30 - 16:00    oddział Wojcieszyce
 • 6:30 - 16:00    oddział Różanki

 Prezydium Rady Rodziców:

 

 • Katarzyna Chmiel - Dera - Przewodnicząca
 • Aleksandra Izajasz - Odolińska - Z-ca Przewodniczącego
 • Magdalena Lepieszo - Skarbnik (oddz. Wojcieszyce)
 • Natalia Popiel - Skarbnik (oddz. Różanki)
 • Natalia Rogowska - Sekretarz 

 

 

Regulamin Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach