Dnia 7 kwietnia 2014 r. „maluchy" z Różanek wybrały się z wizytą do Ośrodka Zdrowia aby złożyć wszystkim pracownikom życzenia z okazji ich święta. Dzieci wiedzą, jak miło dostawać prezenty, ale jeszcze milej je dawać. Paniom pracującym w przychodni lekarskiej zrobiliśmy swoim przybyciem i wręczeniem laurek ogromną przyjemność. Po powrocie do przedszkola zorganizowaliśmy „Dzień Czyściocha".

Najpierw bardzo dokładnie umyliśmy ręce, żeby było jeszcze milej i weselej, nie myliśmy ich sobie, ale koledze w parze. Następnie wszystkie przedszkolaki, w białych koszulkach utrwalały prawidłowe nawyki higieniczne i zasady dbania o czystość. Był teatrzyk kukiełkowy, piosenki i wiersze, zagadki, wyliczanki i zabawy ruchowe. Mamy nadzieję, że tego typu zajęcia są trafną i dobrą formą utrwalania zachowań prozdrowotnych u dzieci. Chcemy aby zapanowała w przedszkolu moda na zdrowie. „Dzień Czyściocha" był zorganizowany w ramach realizacji treści zawartych w Programie Promocji Zdrowia „Rośnij zdrowo i wesoło", który realizujemy w naszym oddziałach przedszkolnych.

GALERIA