dotyczący otwarcia przedszkoli publicznych

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Rząd poinformował nas, że od 6 maja 2020r. istnieje możliwość otwarcia przedszkoli. Ostateczną decyzję w tym zakresie pozostawił jednak samorządom. Główny Inspektor Sanitarny 30 kwietnia 2020r. opublikował szczegółowe wytyczne co do opieki w żłobkach i przedszkolach. Po szczegółowej analizie tych wytycznych, niestety nie jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie przygotować naszych placówek przedszkolnych do otwarcia.
W trosce o zdrowie dzieci uczęszczających do gminnych przedszkoli, ich rodziców oraz pracowników oświaty opracowujemy obecnie bezpieczny plan powrotu dzieci do naszych przedszkoli. Placówki zostaną uruchomione wówczas, kiedy będą na to w pełni przygotowane, nie wcześniej jednak niż 25 maja br. Naszym najwyższym celem jest bezpieczna organizacja pracy placówek przedszkolnych w okresie pandemii i troska o zdrowie i życie dzieci oraz ich opiekunów. O terminie ponownego otwarcia przedszkoli poinformuję Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem.


Kłodawa, 05.05.2020r.

Wójt Gminy Kłodawa
/-/ Anna Mołodciak