podziekowanie

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach, składa serdeczne podziękowania za współpracę w roku szkolnym 2019/2020 Radzie Rodziców w składzie:

Pani Sylwia Kwiatkowska
Pani Karolina Piórkowska
Pani Magdalena Sulowska-Fieducik
Pani Katarzyna Chmiel-Dera
Pani Dorota Wardziak