Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach informuje, iż w bieżącym roku kalendarzowym przedszkole pracuje w miesiącu lipcu (oddział w Wojcieszycach lub w Różankach w zależności od wykonywanego zakresu prac remontowych). W miesiącu sierpniu dyżur pełni Przedszkole Publiczne w Kłodawie.