Składam serdecznie podziękowania Państwu Katarzynie i Piotrowi Stasiakom za ufundowanie krat okiennych do pomieszczenia biurowego w oddziale przedszkolnym w Różankach. Doceniam fakt tym bardziej, iż tego rodzaju zabezpieczenie zostało wykonane własnoręcznie bez jakichkolwiek nakładów finansowych ze strony przedszkola.

Joanna Grymuza
dyrektor Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach
z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach