Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy – przedszkolaki z Różanek i Wojcieszyc udały się 29 i 30 września 2014 r. na wycieczkę do Urzędu Gminy w Kłodawie. Dzięki uprzejmości pani Wójt Anny Mołodciak, która nas serdecznie przywitała, dzieci miały okazję obejrzeć pomieszczenia naszego urzędu oraz zapoznać się z pracą pań i panów urzędników. Przedszkolaki zwiedziły gabinet pani Wójt, sekretariat oraz biuro ewidencji ludności.

Wycieczka następnie przeniosła się do budynku Nadleśnictwa, gdzie przywitał nas pan Nadleśniczy Tomasz Kalembkiewicz, a z pracą w ciekawym i nieznanym dzieciom urzędzie zapoznała nas pani Aleksandra Paszkowska. Pokazała budynek, otoczenie i tablice edukacyjne dotyczące pracy leśnika. Dzieci z Różanek były również z wizytą w Gminnej Bibliotece Publicznej, w której zostały oprowadzone przez panią Dyrektor Magdalenę Turską. Przedszkolaki z oddziału w Wojcieszycach zwiedziły Gminny Ośrodek Zdrowia. Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca. Dzieci zmęczone ale zadowolone wróciły do przedszkola. Z każdego miejsca wycieczki przywiozły otrzymane prezenty – kolorowe zeszyty, słodycze i kolorowanki.

GALERIA